Reti paukščiai / Rare birds

Informacija apie 35 paukščių rūšis / Information about 35 bird species


STORKULNIS (Burhinus oedicnemus) Stone Curlew

MOTCIN_copy.jpg FALRUS_copy.jpg ANTSPI_copy.jpg BUROEDIC.jpg Allall_copy.jpg Otis_tarda.jpg EMBPUS_copy.jpg