2016м. Birželio dvidešimt pirmos dienos vakarą mirė Klaipėdos universiteto plėtros prorektorius, Jūros tyrimų atviros prieigos centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Gulbinskas.

Saulius Gulbinskas gimė 1961 metų sausio 21 dieną Kaune. Mokėsi ir baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1983 m. mokėsi Vilniaus universitete, kur įgijo inžinieriaus geologo-hidrogeologo kvalifikaciją. Nuo 1983 metų dirbo Geografijos, nuo 2002 m. – Geologijos ir geografijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 1998 m. dirbo pedagoginį darbą Klaipėdos universitete. 1994 m. įgijo gamtos mokslų daktaro laipsnį.

Mokslinė Sauliaus Gulbinsko veikla buvo nukreipta į aplinkos tyrimus, integruotą kranto zonos valdymą, krantotyrą ir krantotvarką, poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą. Jis sėkmingai dirbo fundamentinių ir mokslinių-techninių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų valdymo srityje, buvo sukaupęs ilgametę pedagoginę ir administracinę darbo patirtį. Paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Nuo 1989 iki 2016 metų vykdė daugiau kaip 120 mokslo tiriamųjų darbų, daugiau kaip 50-iai vadovavo. Dr. Saulius Gulbinskas buvo aktyvus Lietuvos gamtos draugijos valdybos, Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos geografų, Lietuvos hidrobiologų draugijų narys, Jūrinio slėnio įkūrimo Klaipėdoje iniciatorius ir vystytojas.

Dr. Saulių Gulbinską prisiminsime kaip atsakingą vadovą, pasižymėjusį savo srities mokslininką, žmogų, kuris neužsisklendė vien akademinėje veikloje, aistringą fotografą, mėgusį fotografuoti gamtą, ypač paukščius.

 

Saulius į Birdpix gretas prisijungė 2013 metų vasario mėnesį. Klubui pasisekė, kad toks žmogus prisijungė prie gamtos fotografijos bendruomenės. Nežinau kiek naudos davėme mes, bet Saulius paliko daug gerų darbų, nuotaikos, šviesos, minčių, dvasios klubo erdvėje.

Saulius buvo, yra ir liks klubiečių gretose. Jis vienvaldis klubo šašlyko masteršefas. Kiekvieno klubo susibėgimo metu jausime Sauliaus netektį, mums jo trūks, bet mes lauksim draugo, kolegos sugrįžtančio iš "komandiruotės".